Tin tức

Mong sao đừng có tình trạng "bẩn" ở nhà máy nước sạch 16/09/2011


Trong những năm qua Đảng và nhà nước đã chú trọng quan tâm đời sống của nhân dân nông thôn, đưa vấn đề nông nghiệp nông thôn phát triển một cách có khoa học. Những vấn đề: điện, đường, trường, nước... được đầu tư mở rộng làm cho bộ mặt nông thôn dần dần thay đổi ngang tầm với thành thị. Đó là chủ trương đúng đắn được nhân dân rất đồng tình.

Để chủ trương trên trở thành thiết thực có hiệu quả tôi cho rằng  công tác quản lí và sử dụng những dự án trên như thế nào cho có hiệu quả là do lãnh đạo chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã.
 
Bài báo "Bẩn ở… nhà máy nước sạch" đã phản ánh một vấn đề thực tế. Tình trạng nước sạch ở các nhà máy nông thôn đang là nỗi bức xúc của người tiêu dùng. Nước đục ngầu như nghệ, cát trong nước quá nhiều , hiện tượng dùng nước máy gây nên bệnh đau mắt phổ biến nhưng chẳng mấy ai quan tâm mà giá nước thì thu theo mức quy định chung của nhà nước.
 
Theo tôi, để đảm bảo phát huy tính ưu việt của dự án nông nghiệp nông thôn, công tác quản lí thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh của các nhà máy nước cũng nên đặt hàng đầu và xem đó là công việc của ngành y tế các cấp để nhân dân yên tâm sử dụng. Mong sao đừng có tình trạng "bẩn" ở nhà máy nước sạch.a

Nguồn tin:http://laodong.com.vn