Tin tức

Văn phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Cầu: Lên kế hoạch phiên họp lần thứ 9 26/07/2013

0
Ngày 25/7, tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban bảo vệ môi trường (UB BVMT) lưu vực sông Cầu tổ chức cuộc họp trù bị nhằm thảo luận, lấy ý kiến đóng góp cho nội dung và công tác chuẩn bị cho Phiên họp lần thứ 9 và Lễ chuyển giao chức vụ của Chủ tịch UB BVMT sông Cầu.

Toàn cảnh cuộc họp


Tới dự có Thứ trưởng, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường Bùi Cách Tuyến, ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đơn vị tổ chức phiên họp cùng nhiều các ban ngành liên quan.

Trong phiên họp trù bị lần này, các đại biểu cũng thống nhất nội dung chính thức của phiên họp và kịch bản Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch UB BVMT lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ III (2013 – 2015) dự kiến diễn ra vào ngày 29/8/2013 tại UBND tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, nội dung phiên họp lần thứ 9 sẽ tập trung tổng kết 5 năm (2007 – 2012) triển khai thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu và Kế hoạch triển khai đến năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 và Báo cáo tổng kết và đánh giá các hoạt động UB BVMT vực sông Cầu nhiệm kỳ II (2011 – 2013) và Kế hoạch triển khai đến năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Bên cạnh đó là báo cáo tình hình triển khai Đề án bào vệ môi trường lưu vực sông Cầu tại các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu tại các Bộ, ngành và các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu đi qua.

Một nội dung quan trọng nữa của Phiên họp lần thứ 9 là Công bố Nghị quyết về chuyển giao và Lễ ký kết bàn giao chức vụ Chủ tịch UB BVMT lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ (2013 – 2015).

Nguồn tin:Theo more.gov.vn