Tin tức

Ảnh hợp tác quốc tế 10/09/2018

0
Ảnh hợp tác quốc tế-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam làm việc với các đối tác nước ngoài





Tổng công ty Tài nguyên
và Môi trường Việt Nam làm việc với các đối tác nước ngoài

Các đối tác nước ngoài:

Lào



 
Trung Quốc






Nhật  Bản





Hàn Quốc







Phần Lan








 

 

 











 


 

 







 



 

 

 





Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ